top of page

Som led i driften af virksomheden modtager og behandler jeg personoplysninger. 

Det sker dels i forbindelse med mail-korrespondance med klienter og potentielle klienter, forud for og undervejs i terapiforløb, dels i forbindelse med udstedelse af fakturaer.

 

Jeg prioriterer beskyttelsen af klienters privatliv højt og har derfor truffet en række forholdsregler i forhold til behandlingen af personoplysninger.

 

Forholdsreglerne indebærer blandt andet at:

  1. Jeg kun behandler personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at vi kan aftale og gennemføre terapiforløb.

  2. Personoplysninger ikke bliver set eller behandlet af andre end jeg selv.

  3. Jeg opbevarer følsomme personoplysninger på computer med adgangskode.

  4. Jeg videregiver ikke personoplysninger til modtagere uden for virksomheden.

  5. Filer, der indeholder personoplysninger, bliver slettet senest tre måneder efter endt brug. Fakturaer slettes dog på grund af bogføringslovens regler først fem år fra det regnskabsår, hvori de er udstedt.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst de noter, som jeg har liggende i forbindelse med vores samarbejde.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og arbejder ud fra foreningens etiske retningslinjer.

bottom of page