ER JERES PARFORHOLD =

  • Skænderier?

  • Konflikter?

  • Surstråling?

  • Manglende tid?

  • Bebrejdelser?

  • Manglende intimitet/nærhed?

ELLER GÅR DET STRYGENDE OG HELT AF SIG SELV?? med en fair fordeling af de fælles opgaver?

Hvis I er landet et sted, hvor det bare ikke længere er nemt og konfliktfrit at kommunikere med hinanden og have jeres indbyrdes relation som den base, hvor I kan udvikle jer sammen og hver for sig - så er dette tilbud startskuddet til at komme videre.

Begynd processen med et kort forløb bestående af 2 aftener, hvor I får værktøjer til at forstå hinanden bedre og lærer at kommunikere konstruktivt. 

Dato: Udmeldes senere. Kl. 17 - 21.00. 

Hvor: Dansk NLP Instituts lokaler på Jens Baggesens Vej 90C, 8200 Århus N.

Pris: 1200,- for jer begge for begge aftener.

Aftnerne vil være en blanding af oplæg om kommunikation fra mig og jeres indbyrdes arbejde med hinanden. I vil ikke skulle dele noget om jer, med mindre I selv ønsker det.

Kontakt mig endelig med spørgsmål og/eller tilmelding: 23 26 46 24